Städ & Renhållning – Branschnytt nr 9 Hembry

Axel Björland
Axel Björland, Grundare och ägare av Hembry AB

I Branschnytt nummer 9 har vi gjort ett reportage hos Hembry AB där vi intervjuat grundare och VD Axel Björland om deras tillväxtresa. Här får du som läsare ta del av Axels tankar kring framgångsfaktorer i verksamheten och hur han ser på städbranschen framöver.

Vad är ditt resonemang kring digitalisering, varför är den avgörande i ett företags framgång och på vilket sätt har den varit avgörande för er på Hembry?

Det finns relativt få saker som ett företag kan göra för att sticka ut inom städbranschen, då tjänsterna som levereras är lika sina branschkollegors. Här kommer digitaliseringen in i bilden. Effektiviseringen som kan uppnås kan ge stora konkurrensfördelar. Ju mer vi som företag digitaliserar våra processer desto mer kan vi avlasta vår backoffice personal och därmed generera en högre vinstmarginal som i sin tur gör att vi kan satsa mer på tillväxt och nå våra högt satta mål, säger Axel.

“Manuella och repetitiva uppgifter stjäl tid och pengar”

Digitalisering är också grunden till automatisering och förenkling. Har ett företag inte tagit steget ännu eller inte har en plan för digitaliseringen framåt, så kommer det bli utmanande att behålla sina marknadsandelar. Hembry har som mål att bli en av de största aktörerna på marknaden och vi är övertygade om att digitaliseringen har en avgörande roll för att vi ska kunna nå våra tillväxtmål, säger Axel.

Idag kommer 90 % av våra affärer in via vår hemsida, vilket gör den till vår största försäljningskanal. Vi arbetar aktivt med att driva trafik till hemsidan, där våra kunder i några få steg kan göra både offertförfrågan samt bokning. All information kopplat till kundens städuppdrag skickas automatiskt till Tengella, där vi schemalägger samt fakturerar. Framgångsreceptet för oss i digitala kanaler har varit att vi har lyckats möta kundbehovet genom vår hemsidas information och formulär, som gör att hemsidebesökaren känner sig trygg att testa vår tjänst. 

På vilket sätt anser du att Tengella har bidragit på er digitaliseringsresa?

Vi har digitaliserat alla delar av verksamheten i olika utsträckning. Vi fokuserade tidigt på det operativa dagliga arbetet och beslutade redan under verksamhetsår 2 för att investera i Tengella.

Tengellas rapporter har hjälpt oss att visualisera vad vi behöver optimera både kortsiktigt och långsiktigt. Vi arbetar regelbundet med dessa rapporter för att säkerställa att verksamheten utvecklas i linje med våra operativa mål. Dessa enkla och summerade rapportformat tydliggör exempelvis hur mycket restid, utbildningstid eller obokad tid som vår personal har, så att vi kan arbeta aktivt för att minimera icke debiterbar tid.

Nu när ni varit i drift med systemet ett tag, vilka andra funktioner i Tengella har främst hjälpt er att vidareutveckla er verksamhet, och på vilket sätt?

Tengella har framförallt effektiviserat faktureringen och lönearbetet! Vi gick från att arbeta manuellt i en egenutvecklad lösning, där lönekörning och fakturering tog cirka 20 timmar per månad. Idag tar samma arbete bara 1–2 timmar per månad. Med servicebyråns automatiska avprickning av fakturor från bankkontot har även vår kundreskontra förenklats, samtidigt som vi fått en mycket smidigare hantering av RUT- och ROT-avdrag. Utöver detta har Tengellas restidsberäkning via Google Maps varit mycket användbar för våra områdeschefer. Med den kan vi addera korrekt restid i samtliga anställdas schema genom ett klick, vilket är helt fantastiskt. Det har sparat oss flera timmar jämfört med tidigare säger Axel. 

Hur ser du på marknaden samt utvecklingen av branschen framöver, och hur ska ni på Hembry bemöta detta?

Lågkonjunkturen har bromsat vår tillväxt något under året, vilket ser ut att hålla i sig även under nästa år. Det gör det svårare att både behålla befintliga kunder och att vinna nya kunder. Vi ser dock ändå positivt på kommande års tillväxt.

Under 2023 har vi lyckats växa med 40 % och enligt våra prognoser bör vi kunna se samma tillväxt under 2024. Ska man driva bolag, så måste man försöka vara motståndskraftig och gå emot utmaningar. Vi har bestämt att nuvarande marknadssituation inte ska hindra företagets tillväxtplaner, så vi kommer fortsätta att investera i effektivisering och tillväxt. Annars stannar man till i utvecklingen, menar Axel. Detta innefattar även digital utveckling. Konkurrensskillnaderna inom branschen kommer bli större de kommande åren, speciellt med AI:s intåg.

Tidigare har de flesta städbolag levererat samma tjänst på liknande sätt, som innan nämnts. Framöver kommer de företag som är mer digitaliserade att springa förbi, vilket kommer göra det svårt för vissa företag att hänga med. Konkurrensen blir som sagt hårdare och därav är en del av vår tillväxtstrategi framöver att förvärva andra tjänstebolag, avslutar Axel.

“Tengella har gett oss en god kontroll över vilka operativa utmaningar bolaget har, vilket har möjliggjort en fokuserad och målinriktad verksamhetsutveckling.”