Städ & Renhållning – Branschnytt nr 10 Almega Serviceföretagen

Ari Kouvonen
Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen

Från och med den 1 juli 2024 höjs taket på ROT-arbete med 25 000 kronor, vilket innebär en höjning från 50 000 kronor till 75 000 kronor på helåret. I samband med detta delas även taket för RUT- och ROT-arbeten upp. Detta innebär att totala avdraget för både RUT- och ROT blir 150 000 kr per år totalt.

Hur ser Almega Serviceföretagen på förändringarna som kommer ske avseende RUT- och ROT, hur kommer detta påverka städbranschen?

Vår bedömning är att detta inte bör ha en stor påverkan på branschens företag. Detta påverkar endast i enstaka fall, vårt antagande är att städtjänsterna då prioriteras ned tillfälligt vilket innebär ett mindre tillfälligt omsättningstapp för städbolagen på enstaka kunder, menar Ari.

Med tanke på inflationen så har vi inte sett någon större förändring eller påverkan ännu kring RUT-avdraget vilket vi på Almega Serviceföretagen förutspådde från början. Vår prognos var att de ökade kostnaderna för privatpersoner skulle slå hårdare mot RUT-branschen men än så länge så har det varit relativt lugnt, säger Ari.

“Inflationen har hittills inte haft någon större påverkan på RUT-branschen.”

I höstas intervjuade vi er kring beslutet som regeringen tagit avseende höjning av försörjningskravet, hur har detta påverkat branschen hittills?

Det är för tidigt att avgöra effekterna av regeringens beslut eftersom tillstånden löper ut under en längre tid. Min uppfattning är att vi inom 6 månader kommer märka av effekten av detta beslut.

Detta kommer inte bara påverka enstaka individer utan en hel del företag och anställda som inte kommer nå upp till det höga lönegolvet på drygt 34 000 kr i månaden, detta är vi på Almega Serviceföretagen kritiska till. Bedömningen är att detta kommer bli en medial fråga framöver då många av dom påverkade har bildat familj och ett liv här i Sverige, menar Ari.

Vilka är dom mest aktuella frågorna hos Almega Serviceföretagen just nu?

Vi har sen en tid tillbaka gjort flertalet satsningar i att lyfta städyrket, bland annat genom tidigare kampanj ”Utan städning stannar Sverige” men även vår aktuella kampanj som vi arbetar med nu ”Ett riktig viktigt jobb”, vilket vi kommer fortsätta med. Detta är en viktig kampanj vi bedriver tillsammans med städbranschen för att både lyfta och höja städyrket, säger Ari.

Vi på Almega Serviceföretagen arbetar mot flera branscher idag där varje bransch har olika behov. Inom städ & facilitymanagement kommer vi göra en del aktiviteter med fokus på hur man kan frigöra resurser och effektivisera inom kommun och region där vi bland annat kommer närvara på Almedalsveckan, avslutar Ari.