Lösningar

Vi ökar er effektivitet

Tengella är ett webbaserat affärssystem i molnet, unikt för tjänstebranschen, som hjälper företag och organisationer att uppnå en effektiv processorienterad verksamhet, bättre service/kvalité samt öka omsättning och lönsamhet. Tengellas serverplattform är baserad på Azure SQL och Microsoft Azure, vilket möjliggör att riktigt stora bolag kan använda systemet med bra prestanda och säkerhet.

Tengella är Almega Serviceentreprenörernas officiella samarbetspartner samt har ett kraftfullt stöd för alla typer av städbolagsbehov.

Processkarta

Funktioner som ingår i Tengella

Följande funktioner ingår i Tengellas standardlicens vilket ger er ett komplett affärssystem för en enklare administrativ vardag. Ni kan vid behov komplettera affärssystemet med någon av våra Tilläggstjänster och Appar

I processkartan får ni en god helhetsbild över Tengellas övergripande flöden och funktioner

Tilläggstjänster och appar

Adresshämtning

Google Maps

E-faktura

Kivra

SMS

E-signering

Mina Städtjänster

Mobilkvittens