Google maps

Google Maps

Gör det enkelt för er att planera er verksamhet kopplat till restid och avstånd genom Google Maps API. Med den här tjänsten kan ni dels på ett enkelt sätt få en korrekt och automatiserad beräkning av restider i personalens schema baserat på uppdragens adresser. Ni kan samtidigt genom Tengellas lucksökare söka lediga tider i personalens schema baserat på ruttoptimering utifrån befintliga uppdrag och dess adresser.

Google API kan även användas i Tengellas löneberedning för att generera lönerader för milersättning där systemet gör beräkningen utifrån avståndet i kilometer mellan personalens uppdrag i schemat. 

  • Restidsberäkning för exakt beräkning mellan personalens uppdrag baserat på färdsätt 
  • Sök luckor i schemat baserat på ruttoptimering och avstånd mellan personalens uppdrag 
  • Beräkning av resesträcka i kilometer för milersättning