Varför Tengella

Varför Tengella

Tengella hjälper verksamheter att uppnå ökad lönsamhet och möjligheten att växa på ett hållbart sätt genom att ge företaget kontroll på lönsamhet och budget i flera steg.

Genom att samla hela den operativa verksamheten i Tengella så får verksamheten insyn i både kostnader och intäkter för resurser och kunder vilket gör att företaget kan lönsamhetsoptimera på detaljnivå.

Med systemets processbaserade arbetsflöden så skapas struktur i verksamheten som förenklar administrationen och sparar tid.

Tengella har genom åren hjälpt hundratals företag på sin resa mot en lönsammare verksamhet genom att effektivisera och förenkla alla administrativa processer kopplat till kunder, personal, schemaläggning och tidrapportering.

Med Tengella som affärssystem får företaget ett funktionsrikt och pålitligt system som är branschanpassat för hela städ- och servicebranschen.

Systemet är därmed framtaget för både stora och små verksamheter med varierande verksamhetsinriktning. Tengella är därför ett flexibelt affärssystem som både stödjer verksamheter inom hushållsnära och RUT, likväl som verksamheter vars inriktning är mer mot företag och lokalvård.

Tengella utvecklas kontinuerligt baserat på efterfrågan från en växande städ- och servicebransch som ställer krav på flexibla lösningar för att förbli konkurrenskraftiga både som arbetsgivare och leverantör.

För att säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet och tillgänglighet så driftas och lagras Tengella hos Microsoft Azure med ett extra separat back-up system hos Amazon.

coffee, notebook, wooden-1276775.jpg