Varför Tengella

Varför Tengella

Tengella hjälper ca 400 företag i Sverige med att digitalisera, effektivisera och underlätta verksamheten med hjälp av vårt schemaläggnings- och affärssystem som är speciellt utvecklat för tjänste- och serviceföretag. Vi har genom åren hjälpt hundratals företag på sin resa mot en lönsammare verksamhet genom  att effektivisera och förenkla alla administrativa processer kopplat till kunder, personal, schemaläggning och tidrapportering.

Tengella är anpassat för både stora och små företag med varierande verksamhetsinriktning. Vi har både kunder som har en inriktning inom hushållsnära och RUT verksamhet  samtidigt som vi har kunder vars inriktning är mer mot företag och lokalvård.

Tengella utvecklas kontinuerligt baserat på efterfrågan från en växande tjänste- och servicebransch som ställer krav på flexibla lösningar för att förbli konkurrenskraftiga både som arbetsgivare och leverantör.

coffee, notebook, wooden-1276775.jpg