Vi kan schemaläggning och tidrapportering för städbranschen

Förenkla er administration, spara tid och öka lönsamheten med Tengellas webbaserade affärssystem

Lösningar som underlättar er verksamhet

Schemaläggning

Vår schemaläggningsfunktion är framtagen tillsammans med städ och servicebranschen för att bemöta era dagliga utmaningar. Alla ändringar uppdateras i personalens mobilapplikation, varje schematillfälle är dessutom kopplat till personalens tidrapport för att både fakturan till kund samt personalens löneunderlag ska bli korrekt.

Mobilapplikation

Genom vår mobilapplikation så säkerhetsställer ni att er personal alltid har ett uppdaterat schema i realtid med all information som dom behöver om både kunden samt uppdraget. I mobilapplikationen kan personalen exempelvis rapportera tidsavvikelser, ansöka om ledighet, se sin nyckellista samt mycket mer.

Tidrapportering

Genom vår tidrapportering kan ni på ett och samma ställe kontrollera att rätt antal timmar till både kundens faktura likväl som personalens löneunderlag blir korrekt. Tidrapporteringen i Tengella är därför en viktig kontrollstation för att säkerhetsställa lönsamheten i verksamheten och synliggöra eventuella tidsavvikelser på utförda uppdrag.

Löneberedning

Baserat på anställningsavtal, eventuella kollektivavtal och löneregler så kommer Tengella varje månad att skapa löneunderlag för varje anställd. I dessa sammanställs antalet timmar utifrån tiden i schemat vilket inkluderar lönearter för både frånvaro samt eventuell mertid, övertid och Ob-tillägg.

Fakturering

För att få ett effektivt arbetsflöde så har Tengella ett komplett fakturering och kundreskontrafunktion för att ni snabbt och enkelt både ska kunna skapa och distribuera fakturor likväl som att hantera inbetalningar, påminnelser samt RUT & ROT avdrag.

Kvalitetsuppföljning

För att kvalitetssäkra era tjänster ut mot kund så har Tengella både digitala kvalitetskontroller för att synliggöra förbättringar samt avvikelsehantering för att ni ska kunna dokumentera och åtgärda eventuella brister på utförda tjänster. 

Läs mer om alla lösningar

Samla alla affärskritiska funktioner och tjänster
i ett system - Tengella

Med Tengella får ni nöjdare medarbetare, kunder och minskar på er administrativa tid. Vi har hundratals nöjda kunder i Sverige med inriktning på både hushållsnära tjänster och Facility Management.

Antal Kunder
0
Skapade fakturor*
0
Miljarder fakturerat*
0
Personal schemalagd*
0

* Siffror från kalenderåret 2022

Vad säger Tengellas användare?

“Tengella har inneburit att hela företaget jobbar effektivare. T ex har rapporteringstiden kortats ned med ca en vecka. Vi har förbättrat likviditeten och vi får snabbt ut viktiga beslutsunderlag. För oss är Tengella en viktig framgångsfaktor i en tuff bransch.”

Kimmo Vihtari

Kimo Vihtari
Pima

“Med Tengella kan vi lita på siffrorna i systemet och leda verksamheten på ett effektivt sätt. Det är också uppskattat av medarbetarna att arbeta i.”
Torkel Kristoffers

Torkel Kristoffers
Vardagsfrid

“Det har inneburit en lönsamhetsförbättring på ca 2 miljoner under de två åren vi har använt systemet”

Elisabeth Adlerson

Elisabeth Adlersson 
Adlersons

“Tengella har verkligen lyckats åstadkomma det perfekta systemet för städbranschen, vi är mycket imponerade.”

Kristoffer Lundin

Kristoffer Lundin
Stormtrivs

”Tengella som affärssystem har en central roll inom Homemaid då systemet effektiviserar och bidrar med ökad kontroll i våra operativa processer.
Vi kan följa upp verksamheten på ett bra sätt då systemet tillhandahåller korrekt och tillförlitlig information.

Den positiva effekten som Tengella bidrar med påverkar därmed både varje enskilt lokalkontor likväl som Homemaid i helhet”

stefan_hogkvist

Stefan Högkvist
Homemaid