Städ & Renhållning – Branschnytt nr 9 Almega Serviceföretagen

Ari Kouvonen
Ari Kouvonen, Näringspolitisk expert Almega Serviceföretagen

Hur ser Almega Serviceföretagen på beslutet som regeringen tagit avseende höjning av försörjningskravet och hur kommer detta påverka tjänsteföretagen?

Under 2022 beviljades 696 ansökningar för yrkesgruppen städ- och hemservicepersonal avseende arbetstillstånd för arbetstagare utanför EU/ESS. Almegas uppskattning är att det här beslutet kommer påverka närmare 2 000 personer inom hela städbranschen, vilket motsvarar närmare 4 % av totala antalet anställda hos privata serviceföretag som är drygt 55 000 anställda totalt. Personal inom offentlig verksamhet är inte inräknat i denna siffra, vilket motsvarar ytterligare drygt 21 000 anställda.

Försörjningskravet är ett indexreglerat belopp som regleras vartefter lönerna i kollektivavtalen justeras. Den nya situationen kommer skapa ett stort glapp gentemot den förhandlade lönen i kollektivavtalet. Differensen kommer vara för stor för att det ska kunna jämnas ut i framtiden, menar Ari. Våra medlemsföretag har redan idag en utmaning att hitta personal till sina serviceuppdrag. Inom hemservice har många företag redan behövt tacka nej till uppdrag, till följd av personalbrist. Med det höjda försörjningskravet kommer det bli ännu svårare att kunna ta in fler uppdrag, menar Ari.

“Motsatt vad många tror så är ingångslönen inom städbranschen faktiskt relativt hög i jämförelse med en del andra branscher.”

Vi på Almega Serviceföretagen ställer oss därför kritiska till regeringens beslut. Tidigare var försörjningskravet 13 000 kr per månad, och nu vill regeringen höja det med mer än det dubbla. Vi anser att beslutet kommer att få en motsatt effekt, då detta kommer slå hårt mot mindre avlönande yrken.

I slutändan innebär detta att det kommer finnas en större andel personal som är arbetsvilliga, men som tyvärr inte kommer få en anställning till följd av detta, menar Ari.

På vilket sätt stödjer ni städbranschen och medlemsföretagen i just denna, samt andra aktuella frågor?

Det finns andra branscher, exempelvis hotell och restaurang, som också kommer att påverkas negativt av det nya försörjningskravet. Vår ambition på Almega Serviceföretagen är att ansluta oss till de andra påverkade branscherna för att stå enade i vår kritiska syn på regeringens beslut. Almega har uppvaktat regeringen gällande problematiken kring hur många i vår bransch som blir berörda med utvisning från Sverige, utan att få medhåll från beslutsfattarna, säger Ari.

Genom sitt medlemskap hos oss blir företaget automatiskt kopplad till varje kollektivavtal och förbinder sig till att tillämpa villkoren i dessa. Detta gör att städföretagen inte behöver förhandla hängavtal direkt mot fackförbunden samtidigt som vi stöttar dom i att agera juridiskt rätt som arbetsgivare. På så sätt får företagen dessutom hjälp med att bli en attraktiv arbetsgivare då värdet av ett kollektivavtal underlättar i rekryteringsprocessen vid ny personal, avslutar Ari.