Kundportal

Kundportal

Kundportalen i Tengella är ett sätt för Tengella användarens kunder att själva utbyta information med Tengella. Man kan länka till eller bädda in portalen i sin egen hemsida.

Följande funktioner är exempel man kan aktivera i kundportalen:

  • Se fakturor – kunden ser sina fakturor.
  • Se stämplingar – se de stämplingar som skett på kundens schematillfällen (se mer under mobilstämpling).
  • Se kommande schematillfällen – Se när tillfällen, vilken tjänst och personal som är planerad.
  • Skicka in uppehåll – ett s k kundmeddelande kan skickas från portalen vilket hamnar i Tengella där ni kan ta del av det.
  • Begära offert/extrajobb – likt ovan kan ett kundmeddelande om offert/extrajobb skickas in till Tengella.
  • Anmäla kvalitétsavvikelse – kunden kan anmäla en avvikelse vilket hamnar direkt i ert avvikelseregister (se mer under Kvalitetsavvikelser).

Man ställer själv in vilka funktioner som era kunder skall ha tillgång till.

Ni kan även länka till logotyper samt s k ”CSS-filer” för att själva kunna styra utseendet på portalen till viss del.

Om man inte önskar använda den standardportal som erbjuds kan ni som Tengellaanvändare använda Tengellas API och bygga egen lösning.