Mobilkvittens

Mobilkvittens

En digitaliserad variant av en stämpelklocka där ni kan hantera information om att er servicepersonal är på rätt plats vid rätt tillfälle. Det är även möjligt för er personal att skanna nycklar vid in- och utlämning genom den här funktionen. Vi stödjer både tekniker som QR-koder, NFC-taggar och GPS-positionering. Med denna funktion behöver ni inte vara osäkra på hur mycket tid ni ska fakturera kunderna, ni ser direkt om något avviker och säkerställer att faktureringen blir korrekt. Personalen stämplar in och ut på ett enkelt sätt. 

  • Översikt över att personal är på rätt plats på rätt tid 
  • Vissa upphandlingar kräver någon form av digitaliserad kvalitetssäkring 
  • Kvalitetssäkrar er verksamhet och visar både tid- och platsavvikelser