skip to Main Content

Kvalitetsavvikelser

Med avvikelsehantering i Tengella har man möjlighet att dokumentera och ha underlag för de fel och brister som upptäcks inom sin verksamhet. En fungerande avvikelsehantering är nödvändig för att kunna kvalitetssäkra sin verksamhet och är också ett krav för att kunna certifiera sig enligt ISO 9001. Många företag använder även Tengellas Kvalitetsavvikelser även om man inte är ISO certifierad, men behöver få god ordning och kontroll på de kvalitetsavvikelser som inträffar i organisationen.

I systemet registreras egna typer och statusar. Underlagen hjälper sedan företaget att följa upp så att eventuella åtgärder blir utförda i tid och av rätt person.

I systemet finns en lista med samtliga avvikelser som har registrerats i systemet, oavsett om dom är registrerade via mobilvyn, kundportalen eller direkt i systemet.

Med avvikelsehantering så kan man även automatskapa en arbetsorder (t ex back-jobb) för att ta planera ut och schemalägga den åtgärd som ska åtgärda den uppstådda kvalitetsavvikelsen. Det går även att skapa upp en avvikelse direkt från Tengellas Kvalitetskontroller då man hittar något som gått snett.

Back To Top