skip to Main Content

Digitala Kvalitetskontroller

Ett allt vanligare moment när man säljer och levererar tjänster och service, är att följa upp leveransen, ibland tillsammans med kunden.

Med Tengellas Digitala Kvalitetskontroller kan man som leverantör av tjänster effektivt jobba med ständiga förbättringar kring sina tjänster och ta fram snittbetyg, vad som behöver förbättras e t c. Som en naturlig del erbjuder man även detta när man säljer in tjänster för att öka servicegraden och nå nya affärer samt knyta befintliga kunder närmare genom att kontrollera att man levererar till bra kvalitét och har nöjda kunder.

 

Allt hänger helt ihop med övrigt data såsom Kund/Projekt/Avtal, personal o s v – all data på ett och samma ställe.

Med Tengellas Kvalitetskontrollsystem kan man enkelt lägga in dessa på projekten/objekten, planera dom, knyta dom till Avtal/Arbetsorder e t c. Det går enkelt att bygga in besiktningsmallar för t ex  maskiner, rumstyper och rumsdetaljer (eller andra typer element som man vill mäta kvalitet kring). Betygsskalorna bygger man enkelt upp själv. Ni kan sen öppna Kvalitetskontrollerna i mobilen, surfplattan eller givetvis på datorn och fylla i betyg, ta bilder och skriva kommentarer.

Utförande besiktningsperson kan signera digitalt och även kunden i de fall besiktningen görs tillsammans med kund. Man mailar därefter iväg ett protokoll till kunden direkt ifrån mobilen/surfplattan, innehållande resultatet inkl. kommentarer/bilder etc. Vidare kan man ta ut statistik kring hur vissa objekt går, för att upptäcka brister i leverans och vad i leveransen/kontrollelementen som måste åtgärdas. Vidare kan man analysera om vissa kunder behöver styras upp, eller om vissa personer behöver ha utbildning o s v.

Back To Top