Servicebyrå

Servicebyrå

Med tilläggstjänsten ”Servicebyrå” får ni automatisk inläsning och avprickning av era betalningsfiler mot bankgirot vilket sparar er mycket tid. Ni registrerar era bankgironummer i Tengella vilket gör att vårt system hämtar och och läser in era inbetalningsfiler regelbundet varje dygn. På så sätt kan ni vara trygga med att era kundinbetalningar registreras i systemet dagligen samtidigt som ni minimerar risken för att någon inbetalning registreras felaktigt.  

  • Dagliga automatiska inläsningar gör att ni enkelt kan skicka påminnelser  
  • Ni kan ta ut husarbetsfiler frekvent då betalningar registreras dagligen  
  • Priset är minimalt men tryggheten blir större i och med att inbetalningarna blir korrekta