skip to Main Content

Gitab Städ väljer Tengella

Gitab är en familjeägd koncern med flera verksamheter där Gitab Städ är ett av dessa bolag. I övriga verksamheter använde dom ett system som var anpassat för byggbranschen men eftersom städ är en bransch som ställer höga krav på schemaläggning…

Läs mer →

Välkommen Städtagen Uppsala

Städtagen Uppsala har fram tills idag arbetat manuellt med schemaläggning och tidsrapportering men som en del av deras satsning av att utveckla verksamheten så efterfrågade dom ett system för att hantera dessa bitar på ett bättre sätt. Dom hörde talas…

Läs mer →

Nivium hoppar på Tengellatåget!

Nivium AB har valt att inrikta sig på städrelaterade tjänster mot främst livsmedels och laboratorieföretag. Dom efterfrågade ett system för att hantera hela deras verksamhet då dom upplevde att dom inte hade någon kontroll eller struktur i dagsläget där valet…

Läs mer →

Job Flex väljer Tengella!

Job Flex är ett som namnet beskriver ett flexibelt företag som erbjuder många olika tjänster till både företag och privatpersoner, både städtjänster likväl som olika fastighet och servicerelaterade tjänster. För att möta upp verksamhetens behov så valde dom Tengella som…

Läs mer →

Välkommen 44:an Förvaltnings AB

44:an Förvaltnings AB arbetar primärt med uthyrning och förvaltning av fastigheter i Borås. Bolaget har nu utökat verksamheten med städrelaterade tjänster och behövde därför ett system för att hantera den delen av verksamheten på bästa sätt och här föll valet…

Läs mer →
Back To Top