skip to Main Content

Tidrapportering

Tengella har ett väl genomtänkt och smidigt stöd för att återrapportera utförda jobb. Utföraren får information om schemat inklusive vad som ska göras. Detta sker på flera sätt och effektivast är att ta del av informationen i mobilen där också återrapportering registreras. Tidrapportering är antingen en avvikelseregistrering mot det schemalagda eller tidrapportering av ej schemalagd tid. Alla tidrapporter samlas i en attestfunktion i Tengella där ansvarig person kan hantera rapporterade tider, med eventuellt jämförelse mot det schemalagda och hantera avvikelser (t ex för beslut om fakturering och lön). I attestfunktionen finns även mycket annan funktionalitet för att underlätta för den ansvariga personen att hantera tider och andra saker som är av betydelse för senare delar av den administrativa processen.

Back To Top