skip to Main Content

Schemaläggning specialiserad för städfirmor och liknande tjänsteföretag

Tengella är ett affärssystem för tjänsteföretag med schemaläggning i världsklass. Vi har sedan 2007 hjälpt företag att optimera sin verksamhet baserat på schemaläggning, där schemaläggningen är ett av verktygen för att bli bättre än sina konkurrenter. Schemaläggningen i Tengella är förankrad i verkliga situationer som uppstår i den dagliga verksamheten, och för varje sådant scenario finns unikt stöd för att hantera det i Tengellas schemaläggare.

Driftavdelningen i er organisation kan med framgång hantera sin verksamhet i schemaläggaren så att varje person är på rätt plats i rätt tid och gör rätt saker. Men det slutar inte där. Varje unikt schematillfälle är kopplat mot sitt respektive uppdrag, inklusive uppdragets prissättning (Tengella hanterar många olika prissättningsmetoder), varpå fakturorna till kund blir korrekt även fast användarna ändrar om i schemaläggaren. Uppdraget är även kopplat mot personens anställningsavtal, inklusive personens arbetstidsschema. Detta i kombination med flera inställningar i systemet, gör att personens lön blir korrekt inklusive lönearter, vilket gör att användarna sparar väldigt mycket tid. Vi har många nöjda städföretag som uppskattar vår specialisering av just schemaläggningen och alla dess kopplingar. Här beskriver Städbolaget hur Tengellas CRM hjälpt deras verksamhet.

 

Några exempel på funktioner:

 • Schemaläggning med valfria datum, olika frekvenser, olika antal personer
 • Kopplat till kund, projekt/objekt, uppdragstyp och uppdrag
 • Många schemavyer beroende på vad som är optimalt för användaren och scenariot som ska hanteras.
 • Filtrering för att hitta rätt personer
 • Automatisk funktionalitet för att ta fram bäst lämpad person baserat på väldigt många kriterier och kombinationer av dessa
 • Avståndsbedömningsstöd
 • Flexibelt ändring-, avbokning- och ombokningsstöd baserat på riktiga verklighetsscenarier
 • Informationshantering per schematillfälle
 • SMS för avisering, ombokning och avbokning
 • Frånvarohantering vid t ex sjukdom och semester inkl stöd för att hitta ersättare
 • Hantering av tillfällen som saknar utförare (obokade tillfällen)
 • Hantering av uppdrag som behöver hanteras (t ex köande arbetsorder)
 • ”Ärva scheman” helt eller delvis när någon slutar
 • Filtreringar och sökning på t ex Regioner, Arbetsledare, datum e t c
 • Kommunikation med utföraren via utskrift, e-post eller mobilstöd
 • Låsning/varning för uppdrag som inte får flyttas
Back To Top