skip to Main Content

Personal / HR

Eftersom Personal / HR är den viktigaste resursen i tjänsteorienterade företag, så ställer vi stora krav på schemaläggning och affärssystemets hantering av just personal. Med hjälp av Tengellas Personal / HR modul får du bra hantering, struktur och överblick av personalen. Förutom de vanliga uppgifterna kring personalen finns en mängd funktioner för processen till lön, där man kan ange arbetstidsschema vilket är grunden till exakt löneartsuträkning.

Det finns även funktioner för att ange attribut om det anställde, t ex kompetens och utbildningsmatris vilket gör det lätta att hitta rätt person vid schemaläggning, t ex vilken kompetens som behövs för ett specifikt uppdrag. Man kan också hantera ut-/incheckad utrustning, notera vilka uppdrag en person av olika anledningar inte bör jobba på varpå information om det hanteras vid schemaläggning. Stöd finns även för parallella/överlappande anställningsavtal, vilket även löneartsberäkningen tar hänsyn till vid Löneberedningen.

Det går också att skriva ut anställningsavtal baserat på dels avtalstext som ligger i systemet och den information som finns i Personalformuläret vilket gör den oerhört enkelt att sköta administrationen vid anställningsförfarandet. När den anställde har skrivit på anställningsavtalet går det att lagra i Tengellas Dokumenthantering, varpå det är lätt tillgängligt för de med rätt behörighet.

Back To Top