skip to Main Content

Mobilstöd

Tengella erbjuder mobilstöd för att förenkla och effektivisera för användarna och er organisation. En del i detta är en funktionsrik mobilhantering. Användaren kan enkelt utanför kontoret tillgodogöra sig information, men även ha stöd för många nödvändiga funktioner på fältet samt återrapportera. Varje användare får endast tillgång till den information och funktioner som administratören av systemet beslutat. En utförare ska kanske ha tillgång till mindre funktioner än en arbetsledare.

Exempel på några funktioner i mobilstöd:

Back To Top