skip to Main Content

Kundreskontra

När det är dags för kunderna att betala har Tengella fullt stöd för arbetet kring kundreskontra. T ex:

  • Påminnelsehantering
  • OCR
  • Autogiro
  • Inläsningar av betalfiler
  • Automatisk avprickning
  • Fullt stöd för RUT och ROT, inklusive fil till skatteverket

Tengellas kundreskontra skapar även upp konteringsunderlag även för likviditetskonteringen, detta läggs automatiskt i en s k ”SIE-4 fil” och importeras smidigt i bokföringssystemet.

Back To Top