skip to Main Content

Fakturering

Tengella erbjuder en mycket kraftig faktureringsmodul, men starkt stöd och hantering per uppdragstyp. På Kundformuläret finns det ett flertal parametrar för att ställa in hur en viss kund vill ha sina fakturor och i kombination med inställningar i systemet så kombinerar man en effektiv fakturering med djup funktionalitet.

Man kan också, förutom att registrera kundinformation även koppla olika projekt/objekt till kunden där ytterligare information registreras. Detta är t ex väldigt vanligt förekommande i vissa branscher så som städbranschen när det gäller företagsstäd och städning mot offentlig verksamhet (kommuner/skolor). Per projekt kan man även hantera flertalet uppdrag och prismodeller. När detta sedan schemaläggs och tidrapporteras kan sedan fakturor skapas upp väldigt snabbt och de blir också såsom kunden vill ha det. Exempel på det är att en kund vill ha alla projekt/objekt på en faktura medan en annan kund vill dela upp det.

Utöver detta flöde som innebär flexibilitet och många möjligheter finns en rad andra funktioner såsom datum per utförandetillfälle, fullt stöd för Rut och Rot hantering.

När det gäller avtalsfakturering erbjuder Tengella sannolikt ett av affärssystemsbranschens bästa funktionalitet, där många möjligheter finns beroende på önskat upplägg. Det finns även flera möjligheter att koppla detta till olika typer av scheman och schemaläggning.

Tengella skapar även upp konteringsunderlag och har konteringsstöd, förutom konto så finns i stort sett möjlighet till obegränsat antal kontodimensioner (k-ställe. k-bärare, projekt m fl), detta läggs automatiskt i en s k ”SIE-4 fil” och importeras smidigt till bokföringssystemet.

Distribution av fakturor

Det finns flera sätt i Tengella att distribuera fakturor till kund, vilket ställs in per kund och vid själva distributionen finns stöd för att Tengella distribuerar fakturorna på korrekt sätt så att användaren inte behöver tänka på det och minimerar således administrationen för användaren:

  • Traditionell egen utskrift på papper
  • E-posta fakturor
  • Utskriftstjänst där vår underleverantör skriver ut, kuverterar, frankerar och skickar fakturorna
  • E-faktura
Back To Top