skip to Main Content

Efterkalkyler och statistik

  • En viktig del för ett tjänstebolag är att följa upp lönsamheten för att snabbt korrigera och förbättra. Tengella har ett mycket starkt stöd för detta, främst baserat på kombinationen schemaläggning/tidrapportering, fakturering samt löneberedning inkluderar faktiska lönearter. Detta innebär att man kan får kontroll och översikt på lönsamheten per kund, projekt, arbetsorder e t c – helt automatiskt.
  • Efterkalkyler och statistik tar även hänsyn till material och det finns funktioner för att t ex schemalägga en arbetsledares icke debiterbara tid som läggs mot kund i syfte att belasta efterkalkylerna med denna typ av kostnad, för att analysera huruvida en kund kräver extra mycket mot vad man tjänar.
  • Utöver efterkalkyler och statistik finns det i Tengella många rapporter och analyser, allt från faktureringsstatistik, beläggningsrapporter, rapporter per personal, timbank, offertläge, Kvalitetskontrollsanalyser m m. Det finns även s k Dashboards där användaren kan få en ögonblicksbild hur företaget/organisationen mår i olika avseenden.
Dashboard
Back To Top