skip to Main Content

CRM/Säljstöd

Många tjänstebolag har svårt hinna med nyförsäljning men även kundvård och merförsäljning avseende befintliga kunder. Därför har vi infört Tengella CRM som är ett relativt kraftfullt stöd för att snabbt öka företagets intäkter, men även i övrigt öka kontaktytan och servicen mot befintliga kunder.

Fördelen med Tengella CRM är att då mycket information finns i databasen (baserat på att Tengella är ett brett system med många moduler och mycket funktionalitet) så har vi kunnat skapa kraftfulla funktioner för att våra kunder snabbt och effektivt ska nå ut med rätt information.

Exempel på funktionalitet:

 • Hantering av Importerade register
 • Hantering av prospekts
 • Kampanjhantering med hänsyn till:
  • Kontaktinformation generellt till företaget och/eller till kontaktpersoner per företag.
  • Både importerade register och kundregister.
  • Kontaktinfo till personer ute på projekten/objekten vilket kan vara andra än de per kund.
  • Fritexhantering där det saknas kontaktperson, t ex ”VD”.
 • Kampanjhantering med avancerad filtrering för att får rätt adresser/kontaktuppgifter antingen via:
  • Etiketter
  • Mail – med integrerad mailmotor som erbjuder enklare raderings/designmöjlighet inklusive Bilagehantering.
  • SMS kampanjer
 • Kampanj och utsökningsmöjlighet mot kunder som har köpt en viss sak i en viss period eller omvänt, dom som inte köpt en viss sak (kanske dags att dom köper t ex en fönsterputs).
 • Utskicksmöjlighet för att informera kunder om att viss en person slutat, har semester e d, och en annan kommer istället enligt schematillfällen under viss period.
 • Timbankspåminnselser
 • Offerthantering inkl offertmallar
 • Omvandling av offert till rätt uppdrags/prismodell
 • Offertstatistik
 • Händelsehantering för att veta vad man gjort, komma ihåg att göra, samt lägga ”Att göra” på andra personer inom organisationen.

Ni kommer snabbt igång med Tengella CRM och ökar er försäljning och utökar kontaktytan mot såväl nya som befintliga kunder.

Back To Top