skip to Main Content

Löpande uppdrag och Extrajobb

Tjänsteorienterade företag har många olika typer av uppdrags- och prismodeller mot sina kunder. Modulen löpande uppdrag och Extrajobb ger vårt schemaläggning och affärssystem ett bra stöd, användarvänlighet och flöde och därmed effektivitet. I Tengella har vi löst detta med att dela upp informationen i flera steg som hänger ihop på ett strukturerat och effektivt sätt. Förutom kundformulär kan man koppla det till ett eller flera Projekt/objekt och för varje projekt kan man ha flera Uppdrag med olika pris/affärsmodeller:

Avtal

Här hanterar man information som avser uppdrag där man har ett fast pris t ex varje vecka, månad eller kvartal, och man kommit överens om att utföra viss typ/mängd av jobb enligt detta. Avtalet fungerar också som en faktureringsmotor. Varje avtalsrad kan kopplas ihop med schemaläggning enligt vad man har kommit överens om för aktuellt pris. Avtalet i sig innehåller en mängd olika funktioner som Indexuppräkning, Säsongsvariationer, Budgeterad tid med lönsamhetskontroller, Periodiska arbetsinstruktioner e t c.

Arbetsorder

Detta är används för korta engångsuppdrag, extra jobb m fl. En arbetsorder kan innehålla en eller flera rader med olika typer av tjänster, material e t c. Varje rad kopplas ihop med schemaläggning enligt vad man har kommit överens om. Per arbetsorder kan man hantera flera olika typer av prismodeller såsom fast pris, löpande och estimerat. I löpande uppdrag och extrajobb stöd finns för att direkt hantera schemaläggning, för att lägga dom som kö, eller återkommande med en frekvens.

Uppdrag/Timdebitering

Detta används när man inte har ett fast pris per månad (eller annan faktureringsfrekvens), då man inte önskar lägga upp många arbetsorder, utan ofta löpande uppdrag som man oftast inte kan definiera längden på. Exempel kan vara byggstädningar, Hushållsnära tjänster e t c. Schemaläggning kopplas till uppdragsraden om vad, när och vem ska göra jobbet. Man kan välja olika prissättningsmodeller, såsom per timme, per gång, per dag e t c, man kan lägga på serviceavgifter per besök o s v. Fakturering följer schemaläggningen/tidrapportering, så gör man en avbokning i schemat blir således inget fakturerat för detta schematillfälle.

Back To Top