skip to Main Content

Bästa affärssystemet / CRM för städ och tjänsteföretag?

Tengella har kanske marknadens vassaste affärssystem, optimerad för företag med höga krav på schemaläggning, tidrapportering och stödfunktioner. Många företag med stora krav inom städ, flytt och hushållsnära tjänster använder idag Tengella för att öka sin konkurrenskraft.

Tengella är ett webbaserat affärssystem i molnet, unikt för tjänstebranschen, som hjälper företag och organisationer att uppnå en effektiv processorienterad verksamhet, bättre service/kvalité samt öka omsättning och lönsamhet. Tengellas serverplattform är baserad på Microsoft SQL och Azure, vilket möjliggör att riktigt stora bolag kan använda systemet med bra prestanda och bra säkerhet

Tengella är Almega Serviceentreprenörernas officiella samarbetspartner samt har ett kraftfullt stöd för alla typer av städbolagsbehov, läs mer under ”Företagsstäd & Hushållsnära tjänster”.

I själva systemet ingår Säljstöd (CRM) för att öka försäljningen, Digitala Kvalitetskontroller, Kundportal, Webborder, Avvikelsehantering (kvalitetsanmärkningar/hantering), Mobilhantering för ännu bättre effektivitet, Dokumenthantering, Personalregister, Kundregister, Projektregister, Avtalshantering, Arbetsorderhantering, Schemaläggning (helt uppbyggt efter verklighetsscenarios), SMS-avisering (till kund och personal), Pris/Artikelregister, Tidrapportering, Löneberedningshantering (inkl lönearter), Rut och Rot hantering, Fakturering och Kundreskontra. Som tillägg till denna finns separat modul för Mobilkvittens (mobilstämpling). Allt hänger ihop i ett system för effektiva processer, bra kontroll och översikt, inkluderat efterkalkyler (baserat på fakturering, lönearter och materialkalkylkostnader).

Nyfiken på Tengella? Ta kontakt med oss idag! Behöver du övertygas av andra så har vi många nöjda kunder inom städbranschen, flyttbranschen och övriga tjänsteföretag. Läs om vad de tycker om vårt system här.

Back To Top