skip to Main Content
Stormtrivs - Hållbar och skonsam städning

Stormtrivs – en framgångssaga

Stormtrivs grundades runt millenniumskiftet av Åsa Storm med tre anställda. Idag omsätter man ca 50 miljoner kr och är 180 anställda. Stormtrivs erbjuder Kontorsstäd, Hushållsnära tjänster, olika typer av extra jobb samt även Hemtjänst. Lokalkontor finns idag i Jönköping, Linköping och Lund. Kristoffer Lundin är VD på Stormtrivs och jobbar ständigt med förbättringar av verksamheten för att nå nya mål. En grund för att åstadkomma detta var att implementera affärssystemet för städbranschen, Tengella.

Hela verksamheten bedrivs nu mycket effektivt vilket innebär bättre lönsamhet.

Tidigare arbetade vi med flera olika system, vissa arbetsmoment var helt manuella, andra hanterade vi i Excel och vi behövde även ett separat system för att hantera vissa moment. Vårt mål var att styra upp detta så att processerna hänger ihop som en röd tråd genom verksamheten. Detta har vi verkligen lyckats med tack vare Tengella, där man utifrån schemaläggningen har allt klart för resterande processer. Vi lägger mycket mindre tid på administration nu. Detta innebär också att betydligt färre saker riskerar ramlar mellan stolarna. Hela verksamheten bedrivs nu mycket effektivt vilket innebär bättre lönsamhet, säger Kristoffer Lundin.

Schemaläggningen är verkligen framtagen unikt för städverksamhet

Vårt nav i verksamheten är att ha kontroll med en effektiv schemaläggning. Det är viktigt att schemaläggningen passar våra behov då det ständigt möbleras om, och förutom att det ska fungera för att få kontroll måste denna information fungera vidare i processerna, för fakturering och lönearter. Här har vi väldigt stor nytta av systemet. Schemaläggningen är verkligen framtagen unikt för städverksamhet. Den stödjer alla våra verklighetsscenarios, forsätter Kristoffer.

Kristoffer Lundin

Schemaläggningen är verkligen framtagen unikt för städverksamhet

Vårt nav i verksamheten är att ha kontroll med en effektiv schemaläggning. Det är viktigt att schemaläggningen passar våra behov då det ständigt möbleras om, och förutom att det ska fungera för att få kontroll måste denna information fungera vidare i processerna, för fakturering och lönearter. Här har vi väldigt stor nytta av systemet. Schemaläggningen är verkligen framtagen unikt för städverksamhet. Den stödjer alla våra verklighetsscenarios, forsätter Kristoffer.

  • Bildades: 1999
  • Omsättning: ca 50 miljoner
  • Anställda: 180
  • Inriktning: Allt från Kontor, Hushållsnära till Hemtjänst.
  • Leverantör: Carnero AB
  • Datasystem: Tengella
  • Kontakt: 08-522 464 00
  • info@carnero.se

Löneberedning är ett lyft

Ett annat område som nu fungerar mycket bra är löneberedningen som är ett lyft för oss. Tidigare var detta ett stort och trögt moment för oss. Tengella är uppsatt att generera lönearter enligt de regler vi satt upp i systemet. Det betyder att den följer den schemaläggning och tidrapportering som görs och sen kör vi löneberedning som automatiskt genererar lönearter unikt för våra kollektivavtal, vilket mig veterligen inget annat system har klarat av. Allt detta går automatiskt. Då vi får ut lönearter får vi också väldigt bra efterkalkyler där även övertid/ mertid etc läggs på objekten. Detta fördelar systemet ut efter givna regler baserat på kollektivavtal. Jag är imponerad av hur Tengella klarar av detta, för det är riktigt avancerat.

Med Mobilfunktionen frigör vi enormt med tid och håller högre kvalitet.

En stor del av vår effektivisering är att vi använder Tengellas mobilhantering. Vi kommunicerar nu med städarna som ser sina uppdrag, återapporterar dom och därmed godkänner vi tider såväl för fakturering som för lön, inga papper behövs. Nu lägger personalen upp arbetsorder i mobilerna, planerar dom, eller utför dom direkt men kan också beta av de som ligger på kö på ett objekt när dom har lite tid över. Allt går digitalt i mobilerna. En stor fördel med detta är också att vi reducerar fel som sker i efterhand, t ex att någon som tidigare var sen med en återrapportering kunde leda till att vi fick justera saker, men det undviks nu. Med Mobilfunktionen frigör vi enormt med tid och håller högre kvalitet. Med modern teknik skapar vi konkurrensfördelar, menar Kristoffer.

En stor fördel med detta är också att vi reducerar fel som sker i efterhand

Kunderna uppskattar vårt arbete med Kvalitetskontroller

Vi har nu startat med Tengellas digitala kvalitetskontroller. Vi har byggt upp våra olika besiktningsmallar inklusive betyg så att dom passar våra objekt och vårt sätt att jobba. Vi utför kontrollerna digitalt på mobilerna, och sätter betyg på rum och rumsdetaljer, ibland tillsammans med kunden. Besiktaren och kunden signerar på mobilen och protokoll mailas automatiskt till kunden inkl kommentarer och bilder. Vi kan nu ta ut statistik över enskilda objekt och analysera om vi måste förbättra oss. Vi erbjuder den här servicen när vi säljer in nya uppdrag, och det befintliga kunderna uppskattar vårt arbete med Kvalitetskontroller, säger Kristoffer.

Nu ökar vi service och försäljning med CRM/säljstöds modulen som är gjord för städ

Som ett led att öka vår försäljning använder vi Tengellas CRM modul, som är utformad utefter vårt behov som städbolag. Vi jobbar aktivt med prospekt, men också befintliga kunder och kommunikation med kontaktpersoner på objekten. Vi kan rikta information, söka ut vem som köpte t ex fönsterputs förra året och göra en blixtsnabb kampanj mot dessa. Utsökningsmöjligheterna är enorma, vill vi t ex gå ut med info till kunder som har en viss prislista kan vi göra det. Vi kan enkelt maila ut utskick och designa mailen väldigt fritt utan att behöva en programmerare. Vi kan också skriva ut etiketter på ett smart sätt. Nu ökar vi verkligen service och försäljning med CRM/säljstöds modulen som är gjord för städ, avslutar Kristoffer.

Back To Top