skip to Main Content
Städbolaget i Göteborg

Hennes arbetstid kortades från två dagar till en timme

Företaget ”Städbolaget” i Göteborg valde för fem år sedan att skaffa det digitala affärssystemet Tengella, från Carnero. Enligt Städbolagets ekonomiansvariga Thelma Infante har hennes arbete blivit enorm mycket lättare.

När Thelma Infante kom till Städbolaget för sex år sedan, tog det två dagar att fakturera, trots att företaget då hade mycket färre kunder. – Idag tar det mig max en timme att få allt gjort, från start till att alla fakturor är skickade. Även de som ska skrivas ut, kuverteras och frankeras, säger hon. Fakturaunderlagen, liksom allt annat i systemet, bygger på att alla specifika parametrar i avtalen med kunderna lagts in på rätt sätt. – Att lägga in ett nytt avtal är det som numera tar mest tid. Blir det fel där, så fortplantas felen hela vägen i systemet. Thelma Infante kan filtrera ner exakt vilka fakturor hon vill få ut. Hon visar hur hon kan ta fram alla kunder inom ett visst område som har månadsfakturering. På en halv minut får hon fram 144 fakturaunderlag, färdiga att skickas. – Att det tar upp till en timme totalt, beror på att nästan hälften av våra kunder fortfarande vill ha pappersfakturor skickade med posten, förklarar Thelma Infante. Den som vill kan dock aktivera en tilläggstjänst för utskrifter och utskick.

Thelma Infante

Thelma Infante, ekonomiansvarig på Städbolaget i Göteborg.

Marie Versén

Teamledaren Marie Versén har mobilen med sig överallt och kan närsomhelst se var lokalvårdarna befinner sig, se om någon anmält sig sjuk och kolla vem av de andra som har tid att hoppa in som vikarie.

Affärssystemet innehåller även annan automatik som sparar mycket arbetstid.

Exempelvis arbetsorder, ärendehantering, löneunderlag, rut-hantering, avvikelserapportering, närvarokontroll, schemaläggning med mera. Men inte själva löneutbetalningarna. Enligt Carneros vd Jimmy Oscarsson är en utbyggd lönefunktion på väg. – I och med årsskiftet lanserar vi den fullt ut. Vi har haft en enklare version ute på test, men den nya klarar de allra flesta behov, hävdar han. Det är inte bara Thelma Infante som har tillgång till affärssystemet. Teamledarna har det också, liksom stä darna. Fast städarna ser bara de tre funktionsikoner på sina mobilskärmar som ledningen beslutat ska synas; Schema, Sök info och Avvikelsehantering. Teamledaren Marie Versén visar hur mobilvyn ser ut. – Städpersonalen klickar bara på den aktuella dagen och ser exakt vad de ska göra. Vilken kund de ska till, adressen, tiden. Allt finns där.

Kundadresserna är inlagda med gps-koordinater.

Den som inte hittar behöver bara klicka på adressen för att få upp en kartfunktion med vägbeskrivning. – Avvikelsehantering är mot kunden. Vi rapporterar om det varit extra smutsigt, om en lampa i ett trapphus är trasig eller ett element läcker. Allt sådant är till stor hjälp för kundens fastighetsskötare, konstaterar Marie Versén. Själv ser hon fram emot att systemets funktion för kvalitetskontroll ska implementeras i Städbolagets verksamhet. – Det kommer att göra mitt jobb mycket lättare. Då kan jag göra kvalitetskontroller direkt när jag är ute på ett objekt.

Städbolaget i Göteborg

Om städarna ser t.ex. ett läckande element, rapporterar de det direkt i sina mobiler.

Back To Top