skip to Main Content

Städbolagett i Täby byter system till Tengella för att optimera sin verksamhet

Städbolagett i Täby använde tidigare ett annat mindre system för sin verksamhet men kände att dom inte hade ett komplett stöd. Dom upplevde att systemet dom använde inte hade alla funktioner som ett affärssystem behöver för att bemöta alla utmaningar och processer som ett städbolag har. Därför valde dom att byta till Tengella som är ett komplett affärssystem för hela branschen där man får ett heltäckande stöd från start till mål oavsett vilken typ av inriktning man har på sina uppdrag samtidigt som systemet har en rad olika kundservice främjande funktioner.

Back To Top