skip to Main Content

Labro väljer Tengella som koncerngemensam lösning för 2 av sina bolag

Labro har flera bolag i sin koncern som fokuserar på olika tjänster såsom städ, fastighetsservice och sanering. Deras mål var att hitta ett gemensamt affärssystem för dessa två bolag som arbetar med denna typ av tjänster där valet föll på Tengella eftersom systemet är så pass flexibelt att det har funktioner och stöd för att arbeta både mot privata kunder likväl som företag och kommuner.

 

Back To Top