skip to Main Content

Välkommen Trädgårdstjänst Lund

Trädgårdstjänst Lund utför idag uppdrag mot framförallt bostadsrättsföreningar samt privatpersoner. Dom efterfrågade ett system som hade en flexibel och effektiv hantering av kundernas olika tjänster och material då det på en och samma kund kan förekomma olika debitering och prismodeller för både utrustning och tjänster likväl som olika produkter och artiklar. En annan viktig del är att systemet har en flexibel hantering av RUT och ROT. Anledningen till att valet föll på Tengella var för att systemet har flera affärsmodeller i kombination med materielleveranser som gör att detta arbete förenklas och effektiviseras för verksamheten.

Back To Top