skip to Main Content

Vi välkomnar Omnils Group som ny Tengella användare

Omnils Group arbetar nästan uteslutande med lokalvård mot företagssektorn vilket gjorde det extra viktigt för dem att dom hittade ett bransch anpassat system som inte bara var anpassat för privat städning. Dom behövde ett system som kunde tillgodose behoven som ett bolag inom lokalvård behöver vilket gjorde att valet föll på Tengella. I systemet kan dom både arbeta flexibelt med schemaläggning och fakturering av sina uppdrag likväl som att dom kan kvalitetssäkra och göra uppföljning på sina uppdrag genom Tengellas kvalitetskontroller och avvikelsehantering.

Back To Top