skip to Main Content

Hembry scannar marknaden och väljer Tengella

Hembry AB scannade marknaden och såg över flera system för att hitta det mest optimala stödet för ett städbolag som både har hushållsnära tjänster och lokalvård. Valet föll på Tengella eftersom systemet tillhandahåller anpassade stödfunktioner för alla delar i verksamheten beroende på om man arbetar med hushållsnära tjänster eller lokalvård, systemet tillhandahåller en rad andra funktioner som många system inte gör. Exempelvis mobilapp för städbolagets privata kunder, kvalitetskontroller och avvikelsehantering för lokalvårdskunder, CRM/Säljstöd m.m.

Back To Top