skip to Main Content

Välkommen Meliti Entreprenad

Meliti Entreprenad är ett bolag som riktar in sig på lokalvårds relaterade tjänster där merparten av kunderna är inom fastighet. Bolaget behövde ett system som kunde stödja verksamheten optimalt och här föll valet på Tengella då vi systemet har specifika funktioner för att stödja städbolag som arbetar mycket med företagsstäd och olika former av lokalvård.

Back To Top