skip to Main Content

Itri Service väljer Tengella!

Itri Service är en aktör som arbetar uteslutande med lokalvård och städrelaterade tjänster mot företagssektorn. Företaget efterfrågade ett affärssystem som innehåller stöd för digitala kvalitetskontroller och besiktningar samt ett system som är anpassat just för företagsstäd och här föll valet på Tengella då systemet innehåller funktioner framtagna just för företagsstäd.

Back To Top