skip to Main Content

Bringwash väljer Tengella

Bringwash utför biltvättar mot företagssektorn i Malmö och Stockholm. Dom arbetade manuellt i Excel med sin schemaläggning och kände att detta tog mycket tid och efterfrågade därför ett system som på ett smart och enkelt sätt kan hantera deras verksamhet på ett effektivare sätt än idag där valet då föll på Tengella. Något som var otroligt viktigt för deras del var även att dom kunde ha en flexibel faktureringsmodell som är synkad med schemaläggning och tidsrapporteringen då dom idag redovisar alla registreringsnummer på kundens faktura på fordonen dom utför sina uppdrag på.

Back To Top