skip to Main Content

Viva Partners Sverige hoppar på Tengellatåget!

Viva Partners Sverige, även kallat Briljant Service utför idag både städ, hantverks samt trädgårdsarbeten i Malmö med omnejd där merparten av deras kunder är privatpersoner. Schemaläggningen gjordes i kalenderfunktionen i deras e-mail program men här efterfrågade dom ett system där dom på ett enkelt och effektivt sätt kunde hantera sin personal, kunder samt schemaläggning samtidigt som personalen enkelt skulle kunna ta del av sitt schema och rapportera sin tid där valet då föll på branschsystemet Tengella.

Back To Top