skip to Main Content

Nivium hoppar på Tengellatåget!

Nivium AB har valt att inrikta sig på städrelaterade tjänster mot främst livsmedels och laboratorieföretag. Dom efterfrågade ett system för att hantera hela deras verksamhet då dom upplevde att dom inte hade någon kontroll eller struktur i dagsläget där valet föll på Tengella. Deras upplevelse av Tengella är att systemet är väldigt strukturerat och organiserat vilket skulle hjälpa dom i den dagliga vardagen med både schemaläggning, tidsrapportering, fakturering och löneberedningen.

Back To Top