skip to Main Content

Job Flex väljer Tengella!

Job Flex är ett som namnet beskriver ett flexibelt företag som erbjuder många olika tjänster till både företag och privatpersoner, både städtjänster likväl som olika fastighet och servicerelaterade tjänster. För att möta upp verksamhetens behov så valde dom Tengella som ett flexibelt verksamhetssystem för att hantera exempelvis schemaläggning, tidsrapportering och fakturering för alla dessa olika tjänster.

Back To Top