skip to Main Content

Vi välkomnar Piga Nu som ny Tengella användare!

Piga Nu arbetade i ett befintligt system sen några år tillbaka som fungerade bra men som inte var anpassat för städbranschen. Det värde dom såg i Tengella var just att det fanns städspecifika funktioner för att exempelvis hantera schemaläggningen samtidigt som systemet innehåller stöd för kvalitetskontroller, funktioner för att skicka regelbundna sms inför planerade städtillfällen samt stödfunktioner för att effektivisera och underlätta faktureringsprocessen till kunderna.

Back To Top