skip to Main Content

Vi välkomnar Kuststäd som ny Tengella användare!

Kuststäd erbjuder idag städtjänster inom Göteborgs området där merparten av kunderna är inom företagssektorn. Som mellanstort städbolag så kände dom att det var dags att investera i ett verksamhetssystem som kunde stödja dom i det dagliga arbetet med schemaläggningen och för att hantera alla olika scenarios som kan uppkomma en arbetsdag och här föll valet på Tengella.

Back To Top