skip to Main Content

Agga W Entrepenad AB hoppar på Tengella!

Agga W Entrepenad erbjuder sina tjänster framförallt till företagssektorn där dessa jobb både planeras in med lång och kort framförhållning. Dom efterfrågade ett system som gav dem lönsamhetskontroll som säkerställer att inget jobb glöms att faktureras samtidigt som personalen kan ta del av sitt schema direkt i mobilen där valet då föll på Tengella.

Back To Top