skip to Main Content

Vi välkomnar KEAB Gruppen AB som ny Tengella användare!

Keab Gruppen startade år 1996 som ett renodlat lokalvårdsföretag men har under året utvecklat flera verksamheter. Förutom traditionell städning så erbjuder dom en mängd olika tjänster så som fastighetsskötsel, vaktmästerihjälp, lagerplats, receptionsbemanning, flytthjälp, hemstädning både privat eller via företaget, olika hantverkstjänster, rengöring av rulltrappor och rullband m.m. Keab Gruppen hade som krav att systemet dom väljer ska vara enkelt och flexibelt för personalen ute på fältet avseende rapportering och hantering av uppdrag i mobilen och här föll valet på Tengella.

Back To Top