skip to Main Content

Välkommen Göteborgs Städ & Service AB

Göteborgs Städ & Service AB Väljer Tengella! Utför mestadels hushållsnära tjänster med tillkommande extra jobb och kommer då bland annat ha stor användning Tengellas funktion av att städare själva kan plocka upp arbetsorder i mobilen.

Back To Top